Αιγίδες

ΙΠΕ

ΙΠΕ

Ινστιτούτο Πωλησεων Ελλάδος
    

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2007, από στελέχη πωλήσεων απ’ όλους τους κλάδους της αγοράς, με

EBEA

EBEA

     ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     Το ΕΒΕΑ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των μελών του, παρέχοντας υπηρεσίες που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα  το ΕΒΕΑ:

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS