Ομιλητές

Miriam Akhtar (UK)

Miriam Akhtar (UK)

Θετική Ψυχολόγος & Ειδικός στην Επιστήμη της Ευτυχίας
Διευθύντρια  Εκπαιδευτικών Πρoγραμμάτων  Θετικής Ψυχολογίας (UK) 

 "Η Δύναμη της Θετικότητας" - Βιωματικό Εργαστήριο

Events

ACEF 2017

Elena Marinoni (IT)

Elena Marinoni (IT)

 Διεθύντρια διερεύνησης τάσεων αγοράς & τρόπου σκέψης καταναλωτή στο Milano Retail Tour (MiRT)

 ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

"Fast Forward Retail"- Βασικές τάσεις στο λιανικό εμπόριο που αναδύονται παγκοσμίως

Events

ACEF 2017

Nicolas Vassil (FR)

Nicolas Vassil (FR)

Διευθυντής Καταστήματος - Leroy Merlin Ελλάδας & Κύπρου

Events

ACEF 2017