Αιγίδες

ΙΠΕ

ΙΠΕ

The Hellenic Institute of Sales

     The Hellenic Institute of Sales (HIS) is a non-profit organization, founded in 2007 by sales executives from all sectors of the market, with a mission to promote, propound and develop the science of Sales.

EBEA

EBEA

     ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     Το ΕΒΕΑ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των μελών του, παρέχοντας υπηρεσίες που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα  το ΕΒΕΑ:

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS