Εγγραφή στο Athens 3rd Customer Experience Festival

Για να εγγραφείτε στο Athens 3rd Customer Experience Festival (25 Μαϊου 2017)  παρακαλούμε κατεβάστε την φόρμα εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και προωθήστε την στα ακόλουθα e-mail : info@secretkey.gr ή  m.tsantou@secretkey.gr . Εναλλακτικά μπορείτε να την αποστείλετε μέσω fax στο 210 6096927 .